Умань приближается к воде

Давно вiдомо, що Умань бiдна на питну воду i що у мiстi Бiла Церква проходить будiвництво (десять рокiв будують!) пускового комплексу для забезпечення Уманi чистою питною водою. I от першi результати такого перспективного та багатообiцяючого проекту. Будiвництво першого з чотирьох об'єктiв комплексу очистки -хлораторної, що було розпочате у липнi минулого року, завершено. Слiд вiдмiтити, що об'єкт побудовано та оснащено вiдповiдно нових норм будiвництва таких споруд.
Хлоратори WаLLасе & Тiегnаn, англiйського виробництва, розрахованi на ЗО рокiв експлуатацiї, їх проектна потужнiсть - 40,4 тис. тон води на добу. Така потужнiсть дозволяє забезпечити мiсто водою цiлодобово. Тi хлораторнi системи, що використовувалися ранiше, котрi вироблялися в Кременчуцi, пiдлягали замiнi кожек рiк, тепер їх навiть не виробляють.
Отже, Державна комiсiя пiд головуванням першого заступника мiського голови Вiблого В.М. прийняла об'єкт.
Не можна обiйти стороною i той факт, що кошти на будiвництво об'єкту були наданi мiським головою мiста Київ Омельченком 0.0., згiдно минулорiчної тристоронньої угоди про економiчне спiвробiтництво. Виконано робiт по закiнченню будiвництва хлораторної на 1 млн 300 тис грн., iз яких 300 тис було обiцяно до використання з обласного бюджету, але кошти так i не отримано. На черзi - фiльтрувальна станцiя, регентне господарство та цех повторного використання води.
Коли цi об'єкти будуть збудованi, тодi Умань воду i отримає. Загалом для будiвництва усього комплексу необхiдно ще 2 млн 600 тис. (орiєнтовно), i є сподiвання, що кияни знову нас виручать, - то ж будемо сподiватися, що у наступному роцi адмiнiстрацiя мiста порадує жителiв якiсною водою.

Хроника