Мисс-Университет 2001

7 червня в примiщеннi актової зали Уманського державного педагогiчного
унiверситету вiдбувся конкурс краси "Мiс-Унiверситет - 2001", вiдбувся
впереше i своїм розмахом здивував не тiльки гостей, а й самих студентiв
закладу. Шлях вiд написання сценарiю i до його повноцiнного та довершенного
втiлення на сценi дуже важкий, тому попри усi хвилювання конкурсанток та
органiзаторiв помiтно було, що попрацювати довелося неабияк.
О 15 годинi дня зал був заповнений вщерть, i тим, хто хтiв потрапити на
свято пiсля того, як воно розпочалося не допомогли нi стулентськi квитки,
нi спецiальнi запрошення.
У конкурсi взяли участь 8 претенденток з рiзних курсiв та факультетiв, усi вродливi та розумнi (хоча останнє стосується усiх дiвчат вузу). Пiсля вступного слова та представлення журi вiдбулося знайомство з учасницями. Перший конкурс дав змогу кожнiй з дiвчат у вiльному стилi чи у римованiй формi розповiсти про себе, свiй факультет, та вiдповiсти на деякi запитання, тому так i називався - "iнтелектуальний конкурс". То було домашнiм завданням учасниць, i вiдлiк симпатiй глядачiв та журi на корист кожної претендентки почався саме з першого враження, щодо дотепностi та умiння подати себе. Потiм дiвчата виступили у нацiональних костюмах, представляючи суто народнi символи.
Черговий конкурс - "демонстрацiя моделей дiлового стилю та верхнього одягу". Учасницi сористалися нагодою показати себе у вмiннi перевтiлюватися з "дiловох жiнки" в "екстравагантну одиначку у вечiрньому парку".
А потiм були конкурси пiснi та танцю. До "вокального конкурсу" кожна з учасниць пiдготувала пiсню. Вокальнi здiбностi конкурсанток виявилися нiчим не гiршими нiж усi попереднi продемонстрованi якостi.
Час був представити хореографiчнi вмiння учасниць. Ведуча вдало заiнтригувала зал, i на сценi з'явилася "команда пiдтримки" у вiдповiдних вбраннях. Танок сподобався в бiльшiй мiрi чоловiчiй частинi присутнiх, але питання етики i моралi сценаристом-постановником було вирiшено на вищому рiвнi (педагоги все ж таки) - не пiшовши на поводку у iнших органiзаторiв подiбних заходiв, традицiйному конкурсовi купальникiв вндало знайдено альтернативу i це, напевне, перевершило усi сподiвання. I нарештi - довогоочiкуваний фiнал.
Такої кiлькостi наречених одночасно не бачив, мабуть, нiхто з присутнiх. Як це було грацiйно та неперевершено ! Дiвчата виходили на сцену з весiльними букетиками квiтiв, посмiхалися i робили реверанси, безсумнiвно, дiйсно вiдчуваючи себе головною персоною на весiллi, а потiм кидали букети у зал, примушуючи здригатись навiть запеклiших одинакiв.
Часу на роздуми для журi не вистачило б i до наступного року, але потрiбно було зробити настiльки лояльнi висновки, щоб не для кого з претенденток вони не стали вердиком.
Пiсля оголошення переможцiв почалися привiтання вiд журi та друзiв дiвчат.
Будемо сподiватися, що це свято стане доброю традицiєю.

Умань

Дякон Виталик.

Дякон Виталик.