История с фальшивой водкой

Податкова мiлiцiя с кожним роком вдосконалю свою дiяльнiсть, про це
свiдчить той факт, що в цоьму роцi до бюджетiв усiх рiвнiв та державних
судових фондiв. Стягнуто податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв на
загальну сумму 1189 тис. гривень, що майже вдвiчи бiльше нiж за аналогiчний
перiод минулого року, при тому, що кiлькiсть перевiрок зменшилась (влучно
пiдбирають об'єкти для перевiрки). Пiдпiльнi цехи, фiктивнi фiрми - породження
нашого часу, "чистi доходи" - наче солодка цукерка манить азартних
бiзнесменiв. Та це смакування рiзко перебивають багатьом дiлкам податкiвцi.
В цьому роцi ними виявлено 20 фiктивних пiдприємств, що дiяли на терiторiї
України. З їхнiх розрахункових рахункiв до бюджету стягнуто 26.4 тис. гривень.
Розкрито 7 пiдпiльних цехiв по виготовленню товарiв народного споживання, в
тому числi 2 по незаконному виробництвi алкогольних напоїв, у зловмисникiв
вилучено фальсифiкованих горiлчаних виробiв на суму 1,2 тис. гривень, 500 л.
спирту.
13 лютого 2000р. в ходi проведення спецiальної операцiї "олiя" уманскою
податковою мiлiцiєю на терiторiї монастирищенського району виявлено пiдпiльний
цех по виявленню соняшникової олiї, що належав директору мiсцевої приватної
фiрми. У цьому цеху працiвниками ПДМ описано 400л. соняшникової олiї, 4300 кг.
насiння соняшника, матерiали перевiрки направленi в уманськiй мiський суд для
вирiшення питання про притягнення до вiдповiдальностi директора фiрми таще
бiльш небезпечнiшим є "бiзнес", коли невiдомого походження спирт, розбавлений
водою с крана продається пiд видом якiсної горiлки (звiсно, з акцизною маркою).
3 квiтня поточного року в приватному помешканнi громадянина Росiї Д. виявлено
пiдпiльний цех по виготовленню фальсифiкованих алкогольних напоїв (в саморобнiй
горiлцi через деякий час з'являвся гарненький осад, люди, якi пили цю сумiш
дуже скоро про це жалкували.
Крiм того податкiвцi виявили пiдпiльнi цехи з ремонту парових котлiв i
продажу їх, як нових, цех де виготовляли рiзнi столярнi вироби. Деякi справи
з виявлення цехiв ще на етапi розслiдування.

Хроника