Отчёт мэра

Минулого вiвторка вiдбулася 26 сесiя мiської ради, на якiй головним був
звiт про роботу мiського голови Юрiя Iвановича Бодрова, мiської ради
23 скликання та її виконавчих органiв за перiод з 26 травня 2000 року.
Всi пiдтримали пропозицiю, висловлену Ю.I.Бодровим у своєму виступi.
- На мою думку, - сказав мiський голова, - назрiла необхiднiсть звернутися
до Президента України, Верховної Ради, Кабмiну про надання спецiального
статусу мiсту у фiнансовому планi, а саме: залишати в мiстi 50 - 70 вiдсоткiв
всiх надходжень. Це дасть можливiсть створити на найближчу перспективу базу
туристичного бiзнесу, розвитку мiста, включити Умань до перелiку мiст
мiжнародного туризму.

Уманская Зоря